Dịch vụ
  • Ngành nghề chính của chúng tôi là Thiết kế, Quản lý và Thi công trang trí nội thất. Chúng tôi đảm bảo công trình được hoàn thiện từ thiết kế đến lúc sản phẩm được hoàn thành một cách tốt nhất.
  • Nắm bắt xu hướng mới là điều cốt yếu của nhà thiết kế nội thất. Những dịch vụ thiết kế của chúng tôi bao gồm lên ý tưởng và lập bản vẽ chi tiết, thiết kế không gian nội thất và sản phẩm nội thất. Bộ phận thi công phối hợp mật thiết và được giám sát chặt chẽ bởi Bộ phận thiết kế. Chúng tôi phối hợp và giám sát lẫn nhau trong suốt quá trình thi công để đảm bảo chất lượng của công trình. Nhà máy của chúng tôi sản xuất các sản phẩm nội thất và đảm bảo cung cấp đúng tiến độ.