Contact
Address:
No. 136A, Tay Hoa Street, Phuoc Long A Ward, 9 Distric, HCMC, Vietnam.
Phone:
Hotline: (028) 3640 0768
Mr. Trí:  0966 250 330
Mail:
tu.nguyen@ntindec.com.vn
nt.indec@gmail.com
tri.nguyen@ntindec.com.vn
Profiles Download: 
Nhấp trực tiếp vào Link hoặc copy Link và dán vào đường dẫn trang Web.
https://www.fshare.vn/file/CFSIVM8Z2XBF?token=1553151883
Link Facebook: 
https://www.facebook.com/ntindec/?epa=SEARCH_BOX


FeedBack:

Career opportunity